Воробйова Наталія Костянтинівна
вихователь групи продовженого дня
Новгород-Сіверської гімназії №1
імені Б.Майстренка

Чинна документація методичного об'єднання вихователів початкової школи
 

            Докорінні зміни в соціально-економічних умовах життя українського суспільства спричинили суттєві перетворення в системі освіти. Сьогодні перед школою постає завдання - не просто дати учням певні знання й уміння, а сформувати таку людину, яка здатна творчо мислити, приймати рішення й адаптуватися за будь-яких умов. Це вимагає перебудови діяльності педагога-вихователя і, в першу чергу, його взаємодії з учнем(вихованцем) на користь процесів саморозвитку й самоорганізації. Розв'язанню таких завдань значною мірою сприяє організація методичної роботи.

            Робота шкільного методичного об'єднання вихователів початкових класів спрямовується на подальше вдосконалення педагогічної і методичної майстерності вихователів, їхнього науково-теоретичного рівня, на реалізацію проблеми «Формування акмеологічного середовища в умовах груп подовженого дня».

            Вивчення і аналіз навчальних програм, підручників, інструкцій та рекомендацій МОН України, міського методичного кабінету, діагностування вихователів з питань виховання з метою визначення напрямків діяльності, обговорення актуальних питань виховання, пошук  ефективних форм ведення клубних годин, вивчення досвіду колег в ході відвідування відкритих виховних заходів, співпраці у семінарах, творчих групах, впровадження отриманого досвіду в практику роботи, систематичне проведення відкритих виховних заходів з обов'язковим самоаналізом та аналізом, обговорення та аналіз результатів конкурсів, участь вихователів у місячниках, декадах передового виховного досвіду, підтримка творчих зв'язків з методичними об'єднаннями вихователів початкових класів шкіл міста, участь у різних конкурсах вихователів, ознайомлення з новинками психолого-виховної  та методичної літератури, фаховими періодичними виданням – є основними напрямами роботи МО вихователів початкових класів.

       На засіданнях МО вихователів початкових класів повинні розглядатися нормативно-правові документи щодо організації  навчально-виховного процесу в закладах освіти, актуальні проблеми методики виховної роботи з школярами, інформація стосовно проведення навчальних, позакласних занять, проводитися огляд та обговорення педагогічної літератури, книг, періодичних видань тощо. Засідання МО вихователів повинні проводитися щокварталу.

       У період між засіданнями обговорюються творчі звіти вихователів, вивчатися й впроваджуватися в практику досягнення психолого-педагогічної науки, перспективного  виховного досвіду.  

            У своїй роботі вихователі зобовʼязані впроваджувати інноваційні технології, поєднувати групові та індивідуальні форми роботи. Удосконалювати професійну майстерність вчителя, займатися  самоосвітою, що є умовою його успішної, творчої праці.Создан 15 сен 2015  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником